SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ZIELONA KŁODA"


Na terenie powiatu leszczyńskiego powstała pierwsza spółdzielnia socjalna. „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna”, bo tak brzmi jej pełna nazwa, ma być odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego, z jakim borykają się osoby bezrobotne, niepełnosprawne, po zakończonych terapiach różnego rodzaju uzależnień, a także opuszczające zakłady karne.

„Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna” powstała z inicjatywy Powiatu Leszczyńskiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Prace nad jej utworzeniem trwały od jesieni 2012 roku. We wrześniu temat podjął Zarząd Powiatu Leszczyńskiego, a w listopadzie zatwierdziła go uchwałą Rada Powiatu Leszczyńskiego. Ostatecznie, w dniu 24 stycznia br. została utworzona spółdzielnia o nazwie „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna”. W tym dniu, podczas zebrania członków założycieli przyjęto także Statut Spółdzielni oraz wybrano prezesa zarządu – Pawła Cichońskiego i wiceprezesa – Annę Binkiewicz.

Celem działalności spółdzielni będzie przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym aktywizację zawodową , a także prowadzenie działalności reintegracji społecznej. Spółdzielnia będzie kontynuacją procesu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie.

Spółdzielnia „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna” tworzona jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” Działanie 7.2.2 PO KL. Inicjatywę wsparło Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, które też pozytywnie oceniło wniosek o przyznanie środków finansowych dla spółdzielni. Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, „Zielona Kłoda” otrzyma jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości 90 tys. zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 36 tys. zł na 5 pracowników Spółdzielni Socjalnej.

Swoją siedzibę spółdzielnia ma w miejscu byłej świetlicy wiejskiej w Kłodzie, gdzie już funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. Taka możliwość zaistniała dzięki bardzo życzliwemu stanowisku Gminy Rydzyna. Pomoc udzielona założycielom spółdzielni oraz modelowa współpraca ze Stowarzyszeniem bez wątpienia są nieocenione w procesie tworzenia Zielonej Kłody.

Zakres usług:

Proponowany przez nas szeroki pakiet usług remontowo-budowlanych obejmujący m.in. szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, podwieszanie sufitów, stawianie ścianek działowych, układanie płytek, montowanie paneli, drobne prace wykończeniowe i inne umożliwi Ci realizację każdego pomysłu na nową jakość wnętrz Twojego domu.

Oferujemy również usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych oraz usługi opiekuńcze i transportowe.

Obecnie zatrudnienie w Spółdzielni znalazło 7 osób.