WTZ w Rydzynie działa od kwietnia 1999 roku. początkowo przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, a od października 2007 roku pod egidą  Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej  „PRO – ACTIV” .
Siedzibą naszą są oficyny zamkowe wchodzące w skład malowniczego zespołu pałacowo – parkowego w Rydzynie, urok barokowej architektury w otoczeniu zieleni. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do optymalizacji ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Celem tych działań jest wsparcie osób niepełnosprawnych w uzyskaniu samowystarczalności pozwalającej na samodzielne i aktywne życie osobiste, zawodowe i społeczne.
Uczestnikami Warsztatu są osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do terapii zajęciowej. Orzeczenia takie wydają zespoły orzekające powołane przy urzędach prezydenta miasta lub starosty powiatu.
Zajęcia odbywają się w pracowniach o różnych profilach zawodowych. U nas jest ich sześć: pracownia gospodarstwa domowego, krawiecko – dziewiarska, tkacka, stolarska, plastyczna i komputerowa, a ponadto mamy ogród działkowy.
Dlaczego ogród? Dlatego, że lubimy kwiaty, warzywa i owoce, lubimy też pracę i odpoczynek na świeżym powietrzu. W każdej pracowni instruktor opiekuje się pięcioma uczestnikami, którzy mają zapewnioną także opiekę psychologiczną i pielęgniarską, a o ich usprawnienie dba rehabilitant.
Podstawowe zasady przyjęcia uczestnika do Warsztatu wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 roku ( z póz. zmianami, ujednolicony tekst ustawy można znaleźć „ Rzeczypospolitej’’ z 4 lipca 2007 roku ), a precyzuje je Regulamin Organizacyjny Warsztatu.
Wszystkie zainteresowane osoby spełniające wyżej wymienione kryteria powinny złożyć u kierownika Warsztatu pisemne zgłoszenie z załączoną potwierdzoną kserokopią orzeczenia wskazującego na potrzebę terapii zajęciowej. Pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci będący mieszkańcami powiatu leszczyńskiego. Osoby przyjęte do Warsztatu, które mają problem z samodzielnym dojazdem na zajęcia mogą skorzystać nieodpłatnie z dowozu samochodem warsztatowym.
Co robimy? Malujemy na szkle, zdobimy wykonaną przez nas ceramikę, tkamy ozdobne bieżniki, rzeźbimy, szyjemy i haftujemy, wypiekamy, gotujemy i sprzątamy, uczymy się korzystać z komputerów, czyli ciężko pracujemy. Ąle nie tylko! Bawimy się też, podróżujemy, poznajemy nasz piękny kraj i Europę. W 2000 i 2006 roku byliśmy we Włoszech. Francję i Hiszpanię odwiedziliśmy w 2001 roku, przy okazji uczestnictwa w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej, w którym zajęliśmy IV miejsce zobaczyliśmy holenderskie wiatraki, a w 2002 roku zażywaliśmy słonecznych kąpieli pod greckim niebem, w 2007 roku szukaliśmy polskiej historii w zabytkach Lwowa. Naszych zachodnich sąsiadów, Niemcy, odwiedziliśmy już kilkakrotnie wystawiając nasze prace w słynnym Ogrodzie Róż (Forst).
Polskie miasta, w których stanęła nasza noga to cały alfabet, znamy przyrodę Roztocza, Bieszczad, Karkonoszy, nadmorskie krajobrazy i zapach Bałtyku, znamy i naszą ziemię leszczyńską. Mamy wśród naszych uczestników laureatów konkursów plastycznych, teatralnych i zawodów sportowych. Zespołowo też jesteśmy nieźli, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Pakówka 2000’’ .
Kształtujemy i hartujemy umysł, ciało i duszę przez pracę, sport i rozrywkę. Wyjeżdżamy całym zespołem na turnusy rehabilitacyjne do Dźwirzyna, niestety co dwa lata. Ale i tak jest super. Kultywujemy nasze tradycje, te poważne i te mniej poważne, ale to nas łączy. Łamiemy się z rodzicami bożonarodzeniowym opłatkiem i dzielimy wielkanocną święconką. U nas nikt nie jest sam, wspieramy się nawzajem, pomagamy rozwiązywać nawet osobiste problemy, jeśli uczestnik sobie tego życzy. Ważny jest dla nas Dzień Matki i Dzień Ojca, ale lubimy też bale przebierańców i andrzejkowe wróżby, przepadamy za konkursem jedzenia pączków bez użycia rąk w tłusty czwartek. Ekologia to jest to, corocznie uczestniczymy w akcji „Sprzątanie Świata Polska”, sumiennie segregujemy nasze śmieci, robimy karmniki i sypiemy do nich jedzenie w zimowy czas dla naszych ogrodowych sprzymierzeńców. Kochać ludzi i przyrodę, czuć się potrzebnym i ważnym, być szczęśliwym to nie takie trudne, my już to wiemy.
Nasi uczestnicy w pracowniach wykonują różnego rodzaju ozdobne i użytkowe przedmioty, które można kupić za niewielką kwotę np. karmiki, kolorowe obrazki z drewna, kalendarze, kartki, zaproszenia, obrazy malowane farbami, aniołki z gipsu, stroiki, wyszywane i haftowane obrazki. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zakupu. Są to wyroby jedyne w swoim rodzaju
Podsumowując tę krótką charakterystykę Warsztatu należy podkreślić, iż uczestnicy czują się tutaj bardzo dobrze. Wiele osób zżyło się ze sobą i traktują się jak wielka rodzina. Panująca serdeczność, życzliwość i tolerancja sprawiły, że wszyscy przyjeżdżają na zajęcia bardzo chętnie. Wycieczki dają możliwość poznania ciekawych miejsc, a zabawy i bale nowych ludzi, a co najważniejsze uczą czerpać radość z każdego dnia.