Kierownik WTZ Adam S.


Instruktor pracowni tkackiej Agata P.


Instruktor pracowni plastycznej Anna D.


Instruktor pracowni stolarskiej Monika S.


Pielęgniarka Magdalena M.


Kierowca Piotr P.Rehabilitant Piotr D.


Instruktor pracowni komputerowej Przemysław J.


Instruktor pracowni gospodarstwa domowego Tomasz P.


Instruktor pracowni krawiecko-dziewiarskiej Katarzyna P.


Pracownik socjalny i pedagog Monika P.-D.


Doradca zawodowy Karolina L.


Psycholog Justyna W.


Księgowa Beata P.